Pre správne fungovanie internetových stránok si nainštalujte Flash.

Právní servis

Reality holding +

Právní servis a poradna

Interní právní servis pro celou síť Reality holding zabezpečuje naše právní oddělení.

Právní oddělení v koordinaci s makléři řeší komplexní právní servis a poradenství pro kienty Reality holding. Sídlo právního oddělení je na centrále společnosti Reality Holding

Případnou e-mailovou komunikaci řešte přes kontaktní formulář,
případně na e-mail: info@realityholding.cz

Právní servis firmy zabezpečuje kupní smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích, záložní smlouvy a jiné právní dokumenty vyžadované konkrétními obchodními podmínkami.

Několik právních rad pro naše klienty najdete v archívu právní poradny, případně napište svůj dotaz a naše právní oddělení Vám poradí a následně, bude-li Váš dotaz obecně využitelný, zveřejníme radu v archivu.

Kontaktní formulář Žádost na právní oddělení  • Pro odeslání formuláře musíte vyplnit všechna pole.

Archiv dotazů na právní poradnu:

Vaše realitní makléřka trvala na tom, že musím podepsat zprostředkovatelskou smlouvu s RK, mám byt v nabídce více RK a ty nepožadovali nic. Je to nutné? Jana B.

Zprostředkovatelská smlouva chrání Vás, jelikož jde o prodej bytu za velkou hodnotu a je třeba mít smluvní jistotu o podmínkách prodeje, vyplacení kupní ceny, předání bytu.

Zákon sice přímo nevyžaduje písemnou formu smlouvy, avšak ostatní související předpisy to nepřímo přikazují.

Nikdo nesmí inzerovat Váš byt bez Vašeho souhlasu (zákon o reklamě), nikdo nesmí sepsat Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu (zákon o ochraně osobních údajů), nikdo nesmí s Vámi jako klientem jednat bez ověření totožnosti (zákon o neobvyklých obchodních operacích a boji proti trestné činnosti). Z těchto zákonů vyplývá, že smlouva musí být písemná.

Zprostředkovatelská smlouva Reality holding obsahuje jen zákonem stanovené povinnosti jedné i druhé strany, které si přečtete přímo v občanském i obchodním zákoníku a chrání Vás ...

Radím vždy uzavřít písemné smlouvy, abyste se vyhnuli nepříjemnostem v případě zprostředkování zájemce o koupi Vaší nemovitosti. Ve smlouvě jsou ochráněny Vaše povinnosti, že jste zprostředkovatele - RK - informovali o Vašem bytě, jeho stavu, stavu Vašich úvěrů apod. , Což potom bývá problémem při samotném uzavírání kupní smlouvy.

Moje matka nám v roce 2011 jako manželům darovala jednopokojový byt. Budeme při prodeji platit daň?

Ano, budete platit daň z příjmu z finančních prostředků přijatých za prodej bytu, a to z částky rozdílu pořizovací hodnoty bytu, za jakou ho nabyla matka, odečíst si můžete také zhodnocení - předělání bytu prokazatelné náklady např..:

Byt prodáváte za 700.000, - CZK, matka ho odkoupila od SBD za částku 25.000, - CZK, a rekonstruovali jste koupelnu (faktury bločky za materiál) v částce 50.000, - CZK. Do nákladů si započítáte i fakturu RK za zprostředkování (25000) tedy 700000-25000-50000-25000 = 600000, - CZK a daň by byla 20% tj. 120000 CZK.

Preodáváme rodinný dům a na pozemku máme i stavbu garáže, avšak ta není zapsaná v listu vlastnictví. Kupující si bere úvěr v bance a banka si žádá zápis garáže na pozemku. Co máme pro to udělat?

V minulosti se do roku 1989 běžně stavěly garáže, letní kuchyně, stodoly a chaty, aniž byly zapsány v katastru nemovitostí jako stavby. Po novele katastrálního zákona a provedeném mapování území ČR se tyto stavby zobrazují na mapách katastrálního operátu, nejsou však vyspořádány - zapsané na listu vlastnictví, což byl povinen učinit vlastník, který stavbu realizoval.

Pokud byla stavba postavena do roku 1976, stačí získat potvrzení - rozhodnutí obce o přidělení popisného čísla, objednat geometrický plán zaměření stavby na pozemku (stavba musí mít podle novely samostatné číslo parcely)

Pokud byla stavba postavená po roce 1976, je třeba se vypořádat s tím, zda bylo vydáno stavební povolení, a zda byla stavba ohlášena. Stává se, že vlastníci splnili zákonem dané povinnosti, mají kolaudační rozhodnutí pro stavbu, avšak nedali stavbu zapsat do katastru. Je třeba nechat udělat geometrický plán a přiložit kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení - nepřidělení popisného čísla stavby.

Pokud však byla stavba postavena "na černo", čeká Vás celé stavební řízení se všemi náležitostmi až po kolaudační rozhodnutí.

Na základě žádosti a přiložených dokladů příslušná správa katastru stavbu zapíše.

Během trvání manželství jsem zdědila dům po rodičích, na listu vlastnictví jsem zapsána jako jediná majitelka. Nyní dům prodáváme a manžel tvrdí, že peníze z prodeje patří nám oběma, ne jen mně. Má pravdu?

Věci, které nabude i během manželství pouze jeden z manželů děděním, jsou výlučně jeho vlastnictvím. Tedy dům prodáváte pouze Vy, jste výlučná majitelka.

Peníze z prodeje by měly být jen Vaše za předpokladu, že jste do domu společně s manželem neinvestovali společné peníze ušetřené během trvání manželství.

Pokud ano, pak sice Vy prodáváte sama dům, ale část peněz, které jste investovali jako manželé do domu, je ve spoluvlastnictví Vás jako manželů, a dal je do tohoto majetku. Manželé mají nedělitelné spoluvlastnictví (1/1) a ta část peněz prokazatelná doklady za investice patří do majetku Vás jako manželů, tedy i manželovi, i když není vlastník.

Pronajal jsem byt na dobu určitou a nájemník žádá, abych mu "podepsal" na městském úřadě souhlas s trvalým pobytem v tomto bytě. Musím to provést?

Ve smyslu zákona, každý občan je povinen do 8 dnů hlásit, kde se trvale zdržuje. Zřejmě mávnájemcevtrvalý pobyt tam, kde se nezdržuje.

V případě, že je nájem bytu v jiném městě než jeho trvalý pobyt, měl by se přihlásit na přechodný pobyt ve Vašem bytě na dobu trvání nájmu.

Pokud by neměl nájemník trvalý pobyt jinde, je možné, abyste dal souhlas i k trvalému pobytu.

Hlášení pobytu přechodného nebo trvalého nemá vliv na Vaše vlastnictví k bytu. Hlášení pobytu má pouze evidenční charakter a neopravňuje nájemce nárokovat si Vaše vlastnictví.

Je třeba však vždy uzavírat nájem bytu na dobu určitou , jinak vzniká při době neurčité předkupní právo k bytu, a v případě, že budete chtít skončit nájem uzavřený na dobu neurčitou, jste povinen zajistit nájemníkovi náhradní ubytování podle občanského zákoníku.

Mám zájem koupit stavební pozemek, RK nabízí pozemek, který je v katastru veden na listu vlastnictví jako orná půda. Je skutečně stavební?

Ano, v územním plánu obce může být pozemek určený na výstavbu, vždy je třeba žádat územně plánovací informaci - vyjádření obce, která stavební účel potvrdí. Po postavení stavby se vypořádá pozemek zápisem v katastru a změní se na zastavěnou plochu.

Provozovatel restaurace chce pronajmout objekt a žádá odstupné, je to v souladu se zákonem?

Tzv. odstoupení znamená, že nájemce chce za sebe náhradu na nájemní vztah uzavřený s vlastníkem, a požaduje uhradit např. zařízení a zásoby, stavební náklady.

Jsou dvě alternativní řešení. Buď jednat přímo s vlastníkem a dát nabídku na nájem ... pozor, zda vlastník o úmyslu nájemce ví, neboť podle zákona je to tak, že se souhlasem - písemným - může nájemce dát do podnájmu prostory dalšímu - tedy podnájemníkovi.

Podle okolností třeba jednat, buď s vlastníkem, nebo s nájemcem.

To, že žádá nájemce odstupné, toleruje vlastník. Nájemce vystaví fakturu na ponechané věci, bez ohledu, zda uzavřete nájemní nebo podnájemní smlouvu, je to legální .

V restitucích jsme získali pozemky - orná půda, které bychom chtěli prodat. Rádi bychom věděli, jak se určuje kupní cena orné půdy.

Cena pozemku v dnešní době závisí na poloze a možnosti jejího dalšího využití. Pokud se nachází v blízkosti zastavěného území obce a může být pozemek v územním plánu obce určen pro výstavbu, může mít vyšší hodnotu než má zemědělská půda. Obraťte se na naši RK prostřednictvím mailu nebo bezplatné linky, rádi Vám odborně poradíme a předáme informace o ceně s ohledem na polohu pozemku.

Podle informací vykupujete nemovitosti. Mám byt v osobním vlastnictví, ale je na něm zástava. Je možné ho Vaší firmou odkoupit? A co bude následovat, respektive jaký postup a dopady budou na mou osobu?

Vaši zadluženou nemovitost samozřejmě umíme vykoupit. Cena se řídí nabídkou a poptávkou v dané lokalitě a vždy se určuje pro konkrétní případ. Pokud máte problém s placením úvěru, je třeba se urychleně rozhodnout a oslovit některou z poboček Reality holding, kde se Vás ujme makléř a odborně Vám poradí, zda je výkup možný. V tom případě vyplatí Váš dluh realitní kancelář nebo přímo jiný kupující a probíhá zprostředkování prodeje bytu, o který se postará RK s kompletním právním servisem oddlužení a vypracováním smluv na převod. Dopady na Vaši osobu nejsou žádné, pouze ty, které se týkají prodeje nemovitosti všeobecně a získáte rozdíl kupní ceny a vyplacení zástav, což je pro Vás přijatelnější než byste musel byt prodávat v dražbě.

Moje maminka zdědila po rodičích družstevní byt ( ne v osobním vlastnictví). Bydlely tam dvě matčiny sestry, jedna teď zemřela a druhá tam nenůže bydlet sama, protože je po mozkové příhodě a musí mít celodenní péči. Není sice zbavená svéprávnosti, ale nedokáže rozpoznat, zda jí něco nekalého nehrozí. Byt však chce pro sebe můj bratranec, který se začal šikovně zajímat o celou věc. Zajímalo by mne, zda mají nárok na tento byt všichni matčini sourozenci?

Na základě Vámi uvedených skutečností není možné posoudit nároky osob k nájmu bytu. Pokud měla nájemní smlouvu s bytovým družstvem uzavřenou pouze matka, potom ona byla nájemcem bytu a členkou družstva. Členský podíl v družstvu (byt) se dědí a dědici jsou ti, kterým zákon toto postavení přiznává. Tedy děti, pokud nezanechala závěť s ustanovením jiných osob jako dědiců.

Nejlepší je zajít se zeptat přímo na bytové družstvo, zda byl byt vedený jen na Vaši matku a zda nebyl převedený na jiné osoby, řekněme na ty, kteří v bytě žili. Také jim mohlo vzniknout, se souhlasem družstva, právo nájmu bytu vedle matky, v tom případě by měli také právo dědit.

Pokud by probíhalo dědictví, oznamte to natáři a on Vám poskytne informace o případném dědění družstevního bytu, vyžádá si doklady od družstva.

Chtěla bych se informovat, zda je v ceně, která je stanovená Vaší kanceláří v inzerci bytů, zahrnut i poplatek za přepis vlastnictví (sepsání kupní smlouvy, poplatky na katastr a ověření podpisů na smlouvách apod.)

V ceně nabízených nemovitostí jsou zahrnuty všechny náklady realitní kanceláře, tedy i kompletní právní servis. To znamená, že od pačátku Vám realitní kancelář pomáhá s přípravou na prodej a koupi nemovitosti, dohodnutí podmínek placení kupní ceny, případně vybavení úvěru, způsob vyplacení zástav, pokud jsou vedené na LV nemovitosti, termín odevzdání nemovitosti, apod. Samozřejmě je v těchto službách zahrnuto vypracování kupní smlouvy právníkem realitní společnosti s možností úpravy smlouvy podle požadavků klientů. Realitní kancelář také uhradí správní poplatek související s podáním kupních smluv do katastru, aktuální list vlastnictví k dané nemovitosti a pozemku a snímek z katastrální mapy.

Chtěli bychom s manželem koupit byt přes Vaši RK. Zajímalo by nás, jak se určuje výška zálohy, kterou je potřeba vyplatit, pokud máme vážný zájem některý z bytů vaší nabídky rezervovat. Zda je to určité procento z ceny nebo zda se to určuje jiným způsobem.

Rezervační záloha je projev, kterým si zablokujete prodej nemovitosti pro svoji osobu. Tím se stáhne z nabídky RK. Rezervační záloha je částí kupní ceny. Provizi hradí prodávající. Rezervační záloha je většinou složena ve výši provize, ale může být i vyšší nebo nižší. Kupní ceny jsou dány včetně provize a ta je obvykle 2 až 6 % z hodnoty nemovitosti.

Mám zájem prodat byt, který jsem pronajímal studentům. Budeme platit daň z příjmu z dosažené kupní ceny?

Pokud jste byt pronajímali, platíte daň a to v období následujících 5 let od doby skončení pronájmu, v případě, že jste pronajímali celý byt a byli jste registrovaní na daňovém úřadě. Nejpřesnější údaje Vám poskytnou na daňovém úřadě podle přesných údajů o nájmu bytu.

Soudní cestou bylo exmanželovi zrušené členství a nájem v bytovém družstvu. Jedinou nájemkyní a členkou družstva jsem se stala já. Exmanželovi mám zajistit náhradní byt. Prosím, poraďte mi, jak mám postupovat?

Vašemu exmanželovi zanikl nájem bytu a jste povinna najít mu nájem bytu. Musíte splnit zákonný postup. Podle § 712 c musíte najít nájem - byt, který bude zodpovídat rozhodnutí soudu - asi přiměřený - a doporučenou poštou (s dodejkou) mu ho nabídnout, aby si ho pronajal. Toto můžete řešit s realitní kanceláří, jako rezervaci. Pokud ve lhůtě 30 dnů neuzavře smlouvu o nájmu - odmítne nájem, právo na bytovou náhradu mu ze zákona ZANIKÁ. Můžete ho dát žalovat exekutorem. Uvedené právní kroky Vám doporučujeme řešit prostřednictvím advokáta, abyste nepochybila, pokud se bude manžel bránit dobrovolnému řešení.

Momentálně jsem v podnájmu v družstevním bytě svého otce, který je vedený na jeho jméno a jeho manželku. Já i moje dvě děti tam máme trvalý pobyt. Byla by možnost tento byt odkoupit? Jak je to s předkupním právem v případě blízkého příbuzného s trvalým pobytem?

Podstatné je, zda jste v době získání družstevního bytu od Vašich rodičů s nimi byla ve společné domácnosti. Tehdy by Vám vznikl nájemní poměr k družstvu stejně jako rodičům. V případě, že jste se nastěhovali do bytu později, předpokládám, že Vám dalo družstvo souhlas s nájmem v bytě. Jde o tzv. odvozené užívací právo, ne nájem, stejně tak mají Vaše děti ze zákona odvozené právo užívat byt. Na odkoupení bytu má právo jen nájemce podle § 16 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o převodu vlastnictví bytů, ve znění zdejších předpisů. Pokud by Vám nevzniknul nájemní poměr, bude rozumnější, aby byt od družstva odkoupili rodiče za zůstatkovou cenu a Vy ho následně buď koupíte za tu stejnou cenu nebo Vám ho darují. O možnosti převodu a ceně bytu je třeba se informovat na družstvu, jelikož se jedná o právnickou osobu podle Obchodního zákoníku a má přijaté svoje stanovy, které o převodech bytů mají přesné ustanovení, často rozdílné a pokud je neznáte, nelze se s touto otázkou vypořádat.Rozšířené hledání
Klientská zóna   RH portál   vstup JUNIOR   Webmail 1   Webmail 2 Kontaktní formulář

© 2018 Reality holding plus s.r.o. - Ochrana osobních údajů